Sluis 17
Sluis 17

Bij sluis 17 loopt het nieuwe kanaal links van de sluis verder naar het hellende vlak van Arzviller St Louis. Sluis 17 tot en met Sluis 1 zijn in 1969 gesloten na het in bedrijf nemen van het hellend vlak.

Sluis 17
Sluis 17
Sluis 17
Sluis 17 en 18 Henridorf
Sluis 16 Canal de la Marne au Rhin
Sluis 16

Het kanaal naar Sluis 16 is begroeid met bomen en struiken. Toch is het kanaal nog redelijk zichtbaar. Na 280 meter ligt Sluis 16. Naast de sluis een sluiswachtershuis, leeg en verlaten.

Sluishuis van sluis 16
Sluiswachterswoning naast Sluis 16
Sluis van sluis 16
Bovenkant van Sluis 16

Het water is verdwenen. Een looppad is midden in het kanaal gemaakt om naar sluis 15 te kunnen wandelen. Één van de dijken is onderhouden. De schuine kant geeft nog een duidelijk beeld van het kanaal. De andere kant is een gemetselde wal, vrijwel verticaal. Achter de rij bomen bovenop de verticale wal loopt het spoor, wat we verderop nog meer tegenkomen. Na weer 280 meter ligt de volgende sluis.

Sluis 16 vanuit de lucht
Sluis 16 vanuit de lucht
Sluis 15
Looppad dwars door Sluis 15

Over het benedenhoofd van de Sluis 15 ligt een recentere brug voor auto verkeer. De weg loopt parallel langs de sluis omhoog om even verder over het spoor verder te gaan. De deuren hebben onderhoud gehad.