• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Oosterscheldekering
Begin bouw: 
1960
Geopend in: 
1986
€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

Laatste wijziging

3. december 2017 - 3:15

De Oosterscheldekering is het grootste onderdeel van de Deltawerken in Nederland. Het is tevens een 8 kilometer lange wegverbinding tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland, deel van de N57.

Deze waterkering is een afsluitbare stormvloedkering en bevat 66 grote schuiven die bij zware storm, al dan niet in combinatie met een springvloed, gesloten kunnen worden, zodat het hoogwater niet de Oosterschelde binnen kan komen. Bij een verwachte waterstand van +3,00 m NAP worden de schuiven gesloten vanuit de bedieningskamer in het Ir. J.W. Topshuis op Neeltje Jans. Als hier niemand aanwezig is, zullen de schuiven bij +3 m NAP automatisch sluiten.

De kering beschermt Schouwen Duiveland, de Bevelanden, Tholen en Sint Philipsland tegen stormvloed. De Oosterscheldestond eerst op de nominatie om in zijn geheel te wordne afgesloten zoals de andere zeegaten. Na een felle strijd in de begin jaren 70 van de 20e eeuw, werd als compromis een beweegbare kering gebouwd.
Omdat een beweegbare kering op zo'n grote schaal nog nooit was gebouwd, heeft het project veel tijd gekost. De dijken zijn intussen wel nog opgehoogd om de veiligheid te kunnen garanderen voordat de Oosterscheldekering voltooid werd.
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering
Oosterscheldekering