• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Volkerakdam
€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

Laatste wijziging

14. mei 2018 - 8:07

De Volkerakdam is een onderdeel van de Deltawerken. De dam scheidt het Haringvliet van het Volkerak. De dam was noodzakelijk om het Haringvliet te kunnen afsluiten. Zonder deze dam was de verwachting dat de stroming zo sterk worden dat het werk onmogelijk zou worden, en de uitspoeling van het Oosterscheldegebied zou onaanvaardbaar worden.

Een bijkomd voordeel was de nieuwe wegverbinding die over de dam gebouwd werd.