• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Waterkracht centrale Linne
Verval max object: 
4.05 meter
Kmr: 
Km. 68.40
Maximaal vermogen: 
11.48 mW
Maximaal debiet: 
450 m3/s
Aantal turbine's: 
4
Maximaal debiet per turbine: 
113 m3/s
€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

Laatste wijziging

12. januari 2017 - 9:02

De waterkrachtcentrale van Linne, is een proefproject geweest om de waterkracht te gebruiken voor het opwekken van elektriciteit. Het project is officieel bekend als; "Waterkrachtcentrale voor lage vervallen in de Maas bij Linne, met 4 modulaire turbine eenheden van 2,87MW, gebouwd met behulp van de pneumatische caissonmethode."

De bouw van de centrale was een proefproject om te bekijken of het bovengronds bouwen van de centrale mogelijk was, en dan op de plaats laten afzinken op de uiteindelijke ondergrondse plaats. Het bouwen in het natuurgebied Linnerweerd bracht zo zijn beperkingen mee.

Verder is deze centrale ook als proef gebouwd om in de praktijk de economische haalbaarheid te bekijken voor het bouwen van meer centrales langs de Maas. Het lagere verval ten opzichte van de Franse en Belgische Maas heeft ook minder potentieel dan in de hoger gelegen landen. Bij de bouw is als randvoorwaarde de vistrap gerealiseerd. Hier kunnen vissen de stuw en centrale passeren. De vistrap is een kunstmatig aangelegd stukje rivier met een lengte van 215 meter, met 18 trapjes van ongeveer 24cm hoogteverschil.

In de centrale zijn 4 turbine generatorsets gebouwd. Het zijn horizontaal dubbel geregelde Kaplan turbines, die voor een laag verval geschikt zijn. Elke turbine is geschikt voor een maximaal debiet van 113m3/s. De turbine drijft via een enkeltraps planetaire tandwielkast een generator van 4175kVA aan. De centrale regelt zichzelf met de hoeveelheid water en de waterstand op de Maas, beschikbaar is. De 4 turbines schakelen bij en af naarmate de hoeveelheid beschikbaar water.
De eerste turbine werd op 10 maart 1989 in gebruik genomen. De laatste 16 augustus van dat zelfde jaar.