• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
soort term: 
Waterbeheer
€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00


Hoogwater is het tijdstip waarop het waterpeil in een getijdengebied maximaal is.