• Nederlands
  • English
  • Français
  • Deutsch
Sluis 15 Nederweert
Ook bekend als: 
Sluis Nederweert
Sluis Nummer: 
15
Verval object: 
5.04 meter
Recreatie en CEMT klasse: 
II Kempenaar
Kmr: 
Km. 61.20
VHF: 
20
Geopend in: 
1925
Sluis gegevens: 
Kolk lengte: 
65.00 meter
Kolk breedte: 
15.80 meter
Schutlengte: 
65.00 meter
Invaartbreedte: 
7.50 meter
Schutbreedte: 
15.30 meter
Toegestane maximale diepgang: 
2.10 meter
Locatie brug: 
Benedenhoofd
Brughoogte vaste brug: 
5.00 meter
Youtube video: 

Sluis 15 Nederweert

Sluis 15 Nederweert, Zuid Willemsvaart

€ 45.00
€ 45.00
€ 50.00
€ 40.00

Laatste wijziging

6. december 2016 - 7:17

Voor de aansluiting van het Kanaal Wessem Nederweert aan de Zuid Willemsvaart zijn diverse werken gemaakt. Aanvankelijk was sluis 15 van de Zuid Willemsvaart noordelijk van de Noordervaart gelegen. Het kanaalpeil tussen de sluizen 15 en 16 bedroeg NAP + 33,36m, tussen sluis 14 en 15 was dit NAP + 31,40m en beneden sluis 14 bedroeg het NAP + 28,50 m.

De Noordervaart stond in open verbinding met het pand tussen de sluizen 14 en 15 en werd door middel van een duiker gevoed uit het pand tussen de sluizen 15 en 16.

Vervolgens werd begonnen met bouw van een buiten de Zuid Willemsvaart gelegen nieuwe sluis 15 en het maken van een verbinding tussen de nieuwe sluis en de Noordervaart, zodat dus toen in feite de Zuid Willemsvaart tussen de oude en de nieuwe sluis 15 uit twee parallel aan elkaar lopende kanalen bestond. Bij deze werken kwam de voedingsduiker voor de Noordervaart te vervallen en daarom moest een nieuw voedingskanaal om de nieuwe sluis 15 heen gemaakt worden.

Nadat de nieuwe sluis 15 in gebruik was genomen werd het meest westelijke van de twee bovengenoemde parallel lopende kanalen buiten gebruik gesteld en gedempt, terwijl de oude sluis 15 werd afgebroken. Door deze werken was dus de grens tussen de panden met een kanaalpeil van NAP + 33,36m en 31,40m, in zuidelijke richting verschoven. Vervolgens werd het Kanaal Wessem Nederweert gegraven en op de Zuid Willemsvaart aan de oostkant van de nieuwe sluis 15 aangesloten. In het Kanaal Wessem Nederweert was toen het kanaalpeil dus ook NAP +31,40m.

Aangezien het peil van de Zuid Willemsvaart ten oosten van de nieuwe Sluis 15 door deze werken lager was komen te liggen dan de Noordervaart en de Noordervaart hieruit dus niet meer gevoed kon worden, was om de nieuwe sluis 15 lopende voedingskanaal verlengd, met een grondduiker onder het Kanaal Wessem Nederweert doorgevoerd en met de Noordervaart in verbinding gebracht, zodat langs deze weg de voeding van de Noordervaart kon geschieden.

Het uit het pand 15 16 komende voedingswater komt via een inlaatduiker in het voedingskanaal, deze loopt achter Sluis 15 langs. Om te voorkomen, dat kleine schepen last zouden hebben van de naar de inlaatduiker gerichte stroming bewesten de sluis en door deze stroming tegen de kant zouden worden gezogen is voor de duiker een remmingwerk aangebracht.
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert
Sluis 15 Nederweert